Pomembno Pravno Obvestilo

POZOR Dostop do in uporaba te spletne strani in vseh spletnih strani Reckitt Benckiser-ja (v nadaljevanju: »Stran/Strani«), je v skladu z naslednjimi pogoji in vsemi veljavnimi zakoni. Z ogledom tega spletnega mesta se strinjate z navedenimi pogoji; če se ne strinjate z navedenimi pogoji, ne glejte te strani. Naša spletna mesta lahko vsebujejo dodatne pogoje, ki veljajo za uporabo teh spletnih strani. V primeru, da pride do konflikta med določili in pogoji, navedenimi v nadaljevanju, in dodatni pogoji na kateri koli od naših spletnih strani, potem imajo ti pogoji prednost. Reckitt Benckiser si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev in /ali prekinitev dostop do strani v vsakem trenutku, brez predhodnega opozorila. Občasno preverite Strani in preverite trenutno pravno obvestilo in druge dodatne pogoje, saj so za vas zavezujoči.

Po tej Strani lahko brskate samo za osebno zabavo in informiranje. Na en računalnik lahko prenesete ali natisne vse gradivo s te Strani, vendar le za vašo lastno nekomercialno, izobraževalno, zasebno ali domač uporabo. Vendar pa brez pisnega dovoljenja Reckitt Benckiser ne smete distribuirati, spreminjati ali prenašati vsebino te Strani. Brez predhodnega pisnega dovoljenja se s spletnih strani tretjih strank spletno stran ne smete povezovati na to spletno stran.

Razen če ni navedeno drugače, so avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine na vseh materialih na Strani (vključujoč brez omejitev slike in grafične podobe) v lasti družbe Reckitt Benckiser ali njenih dajalcev licence. Niti naslov niti pravice intelektualne lastnine se ne prenesejo na katero koli tretjo stranko z uporabo ali dostopom do te Strani, temveč vse pravice, naziv in interes za vse vidike te strani ostajajo v izključni lasti družbe Reckitt Benckiser ali njegovih dajalcev licence. Strani družbe Reckitt Benckiser so zaščitene z avtorskimi pravicami in drugimi veljavnimi zakoni. Če prekršite katerega od pogojev tega pravnega obvestila ali katere koli Strani, se vaše dovoljenje za uporabo Strani samodejno prekine. Vse pravice, ki tukaj niso izrecno navedene, so pridržane.

Če želite z družbo Reckitt Benckiser uradno komunicirati o pravnem vprašanju, se obrnite na lokalno podjetje družbe Reckitt Benckiser. Naša spletna stran podjetja na reckittbenckiser.com vsebuje seznam naših lokalnih podjetij.

Gradivo na Strani je na voljo "tako kot je" brez kakršnih koli pogojev, garancij, zagotovil ali drugih pogojev katere koli vrste. Družba Reckitt Benckiser ne daje nobenih jamstev ali zagotovil o pravilnosti ali popolnosti vsebine te Strani ali katerih koli Strani, ki so "vroče-povezane" s to Stranjo. Reckitt Benckiser lahko spremeni vsebino kadarkoli brez predhodnega obvestila. Gradivo na tej Strani je lahko zastarelo, Reckitt Benckiser pa se ne obvezuje k posodobitvi takšnega gradiva. V skladu s tem in v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakonodaja, vam Reckitt Benckiser zagotavlja Strani, ki temeljijo na dejstvu, da Reckitt Benckiser izključuje vsa zagotovila, jamstva, pogoje in druge pogoje, ki imajo morda, razen za to pravno obvestilo, učinek v odnosu do Strani.

Strani, ki so namenjene zagotavljanju informacij o naših izdelkih za zdravstveno nego ali licenčnih zdravil, niso namenjene zagotavljanju medicinskih nasvetov ali navodil za uporabo ali za kakršen koli poseben namen, temveč služijo le kot splošne informacije, na katere se ne sme sklicevati noben posameznik. O zdravljenju posameznih okoliščin in potreb se vedno posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Reckitt Benckiser (vključno s katero koli njeno podružnico in katerimkoli uslužbencem, direktorjem, zaposlenim, delničarjem ali zastopnikom Reckitt Benckiser in njegovih podružnic) ne more biti odgovoren za kakršno koli neposredno, posredno, naključno, posledično ali kazensko odškodnino, ki izhajajo iz: (a) sposobnosti (ali nesposobnosti) za dostop do te Strani, (b) uporabe (ali nezmožnosti uporabe) kakršne koli vsebine te Strani, ali (c) vsebine katerekoli Strani, ki so "vroče-povezane" s to Stranjo. Razen tega Reckitt Benckiser ne jamči, da so ta Stran ali strežnik, ki jo omogoča, brez virusov ali drugih škodljivih sestavin; vi (in ne Reckitt Benckiser) prevzamete celotne stroške vsega potrebnega servisiranja, popravil ali popravkov, stroški vsake razsodbe v kateremkoli povezanem postopku pa so omejeni na denarno škodo in ne vključujejo nobenih odredb katerikoli osebi, razen v smeri izplačila denarnega zneska.

Z objavo na ali s prenosom s te Strani preko interneta, družbi Reckitt Benckiser jamčite, da gradivo ni zaupne in lastniške narave in da bo le-ta tako tudi obravnavan. S prenosom ali objavo kateregakoli sporočila ali gradiva na to Stran, se strinjate, da lahko družba Reckitt Benckiser in njene podružnice uporabijo vaše sporočilo in/ali gradivo za kakršen koli namen, vključno z reprodukcijo, prenosom, objavo, oddajanjem in objavljanjem na spletnih straneh. Družba Reckitt Benckiser ni obvezana, da se odzove na sporočila ali potrebe, objavljene na tej Strani, ni družba Reckitt Benckiser ne zagotavlja nobenega nadomestila za takšno komunikacijo in/ali gradiva. Prosimo, upoštevajte, da nacionalna zakonodaja ureja vrsto gradiva, ki se lahko objavi na spletnih straneh; vi pa ne smete kršiti nobene take zakone, vključno s tistimi, ki prepovedujejo grozilno, žaljivo, obrekljivo, opolzko, pornografsko, nespodobno ali vulgarno gradivo, ali objaviti nobenih gradiv, ki lahko predstavljajo ali spodbujajo ravnanje, ki bi veljalo za kaznivo dejanje ali ki je v nasprotju s katero koli drugo veljavno zakonodajo.

Reckitt Benckiser ne more in ne prevzema nikakršne odgovornosti za pregledovanje sporočil ali gradiv, ki so objavljeni na njegovih Straneh. Vendar pa si Reckitt Benckiser pridržuje pravico, ob uporabi svojo izključne diskrecijske pravice, da iz kakršnega koli razloga odstrani vsa sporočila ali gradiva, ki se mu zdijo nesprejemljiva.


Reckitt Benckiser namerava uporabo imen, logotipov in oznak, ki se pojavljajo na tej Strani le na teh ozemljih, na katerih ima sam, ali njegove podružnice, to pravico, in sicer z uporabo neregistriranih ali registriranih blagovnih znamk, licenc, ali kako drugače. Da bi se izognili dvomom, Reckitt Benckiser nima namena uporabiti nobenih imen, logotipov ali blagovnih znamk na kateremkoli območju, kjer do tega ni upravičen, in ne bo nudil ali dobavljal izdelkov in/ali storitev, ki na takem ozemlju nosijo takšno ime, logotip ali oznako. Uporaba ali zloraba teh blagovnih znamk ali katere koli druge vsebine na tej Strani, razen kot je določeno v teh pogojih ali v vsebini Strani, je strogo prepovedana.

Uporabo te Strani je v vseh pogledih urejena po pravu Anglije in Walesa, ne glede na določbe o izbiri prava. Katerikoli razlog za tožbo ali pravni zahtevek, ki jih imate v zvezi s to Stranjo, se mora začeti v 12 mesecih po nastanku vzrokov za tako ukrepanje.