Razpršila

1. Kateri potisni plin se uporablja v aerosolnih osvežilcih zraka v razpršilu Air Wick®?

100-% naraven potisni plin: 100-% naraven zrak.

2. So aerosolna razpršila Air Wick® izdelana na vodni osnovi?

Da

3. Kako dolgo proizvod diši v zraku?

Življenjska doba dišav je odvisna od tega, koliko proizvoda se poprši, od prezračevanja in od morebitnega obstoječega vonja v zraku pred uporabo proizvoda.

4. Za koliko razpršitev zadošča ena doza?

Ena 250-ml doza zadošča za približno 45 razpršitev po štiri sekunde.

5. Se lahko proizvod uporablja za uničevanje mravelj in hroščev?

Ne, ta izdelek ni insekticid.

6. Kako naj proizvod zavržemo?

Če je doza še polna, jo lahko odložite med običajne odpadke.

Če je prazna, jo je mogoče reciklirati.

7. Zakaj ne morem proizvoda uporabiti zunaj?

Učinkovitost proizvoda bi bila na prostem zmanjšana, saj bo proizvod zaradi zraka hitreje razpršen.

8. Je proizvod varen za uporabo v bližini otrok in hišnih ljubljenčkov?

Da, če ga uporabljate kot je opisano, se proizvod lahko uporablja v bližini otrok in hišnih ljubljenčkov (razen ptic). Kljub temu proizvoda ne smete uporabljati neposredno na hišnih ljubljenčkih. Glejte vprašanja o varnostnih zahtevah med dodatnimi informacijami.

9. Je proizvod varen za uporabo v bližini ptic?

Ker so ptice občutljive na dišave in imajo občutljiv dihalni sistem, je pri uporabi proizvodov v bližini ptic potrebna previdnost. Če imate glede hišnih ljubljenčkov še kakšna vprašanja, se obrnite na veterinarja.

10. Kako naj uporabljam razpršilo?

Med pršenjem DRŽITE DOZO OBRNJENO NAVZGOR. Če bo doza obrnjena navzgor, pršenje ne bo ustrezno.

11. Kakšne so zahteve glede varnosti?

Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Hraniti zunaj dosega otrok. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne vdihavati razpršila. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C. NE PRŠITE na hišne ljubljenčke, njihova ležišča ali na mesta, kjer bivajo. Otroci in hišni ljubljenčki naj se ne približujejo tretirani površini, dokler le-ta ni popolnoma suha. Dišav nikoli ne pršite neposredno na hrano, tkanine ali površine. V primeru, da osvežilna tekočina pride v stik s površino, jo takoj obrišite z mokro krpo. Spolzko na trdih površinah. Nekatere površine lahko postanejo spolzke po uporabi. Izognite se zdrsem in padcem. Uporabljajte samo v dobro prezračevanih prostorih. Dišav nikoli ne pršite neposredno na hrano ali tkanine. Osebe, ki so občutljive na dišave naj bodo previdne pri uporabi. Osvežilci zraka ne morejo nadomestiti dobrih higienskih navad. Zloraba ali namerno vdihavanje vsebine je lahko škodljivo ali usodno.